"Trans e-facilitator" war ein Projekt der Stiftung Digitale Chancen in 2012 - 2014.
Diese Webseite wird nicht weiter aktualisiert. OkayLatvian Trainers


Antra Skinca

Antra Skinca

Mani sauc Antra Škinca. Esmu dzimusi 1966. gada oktobri. Dzivoju Jelgava, Latvija. Esmu sabiedriska, komunikabla, ar labam organizatora spejam. Labprat iesaistos dažadas izglitojošas aktivitates. Ir pieredze daudzu ar IT jomu saistitu projektu darba ka projektu vaditajai, darba grupu vaditajai, ekspertam, ka ari vairak ka 10 gadu pieredze datorzinibu kursu vadišana dažadam merkauditorijam pedagogiem, senioriem, uznemejiem, bezdarbniekiem, skoleniem. Esmu ari vairaku macibu materialu IT joma lidzautore.

Specializacija

IT macišanas metodika

Darba pieredze

  • 2005 up to now - Zemgales regiona Kompetencu attistibas centra Informacijas resursu un tehnologiju nodalas vaditaja
  • 2009 up to now - matematikas skolotaja Jelgavas 4. pamatskola
  • 1997- 2005 - Jelgavas Izglitibas parvaldes Metodiski Informativa centra galvena specialiste
  • 1994 - 2009 - Matematikas un informatikas skolotaja Jelgavas 3. pamatskola

Izglitiba un talakizglitiba

  • 2009 - Vidusskolas informatikas skolotajs, Latvijas Universitate
  • 2001 - Matematikas skolotajs pamatskola, Daugavpils Universitate
  • 2013 - seminari “Macibu filmas tapšanas posmi”
  • 2013 - kursi “Macibu stundas efektivitate - parmainu ieviešanas atslega”
  • 2012 - kursi“E-kursu veidošana un realizešana macibu procesa”